Josefina Pettersson f Jakobsdotter Ljungman


Piga från Kimo by, Oravais, Finland, har vistats i Högsjö, Nora och Gudmundrå, Västernorrlands län 1891 till 1893.
Fått 2 barn utan känd fader under den tiden.
Kom till Veda, Högsjö, som hushållerska från Oravais, Finland 1895-01-22.