Axel Kristian Skoglund


Avled i en ålder om 1 år, 5 mån och 13 dagar.