Jan Olof Sjöberg


Statardräng Horsskog Östervåla 1881-11-02.
Arbetare Stärte ägor Östervåla 1883.
Statardräng Aspnäs Östervåla 1885-10-12.
Statardräng Rävsvad Östervåla 1886-12-08.
Statardräng Öndbo Östervåla 1887-10-11.
Arbetare Västersälja ägor Östervåla 1888-11-13.
Jordbruksarbetare Stärte nr:2 Mossbo nr:3 Östervåla, från 1889-12-11.