Birgit Åsa Jenner f. Enander


Nedkomst o dop i Östervåla.
Enl. Sv. Befolkning 1950 var hon Kassörska.