Eva Maria (Majken) Johansson f. Ewert


Kom från Gamla Uppsala 1936-08-24.
Folkskollärarinna i Östervåla.
Bosatt i Hov 2:1 Skolhusplatsen, Skollärarbostaden, Östervåla vid vigseln.