Maria Kristina Wall


Ogift.
Kom från Ljusdal 1904-11-21. Kom till Kanikebo som småskollärare.
Efter några år fick hon efter skolrådets förslag dispans att söka och inneha tjänsten som folkskollärare i Kanikebo. Hon stannade kvar till sin pensionering 1939, då hon flyttade till Uppsala, där hon avled.