Lars Johan Lindqvist


Dräng i Stigen, Söderfors kom från Hedesunda 1887-11-03.
Statardräng i Untra Söderfors 1888.
Familjen flyttar till Tierp 1897-11-22.
Masungnsarbetare, bosatt i Långviken (å Wäsby egor under Söderfors), Tierp.
Masungsarbetare, Långviken Söderfors 1908-10-22.
(Samma ställe flyttas över till Söderfors då).
f.d. Vedklippare, Söderfors Bruk, Söderfors vid sin död.