Johanna Lydia Amalia Leksell


Rätt födelseadress Harnäs, Valbo, (Finns ej i bygdebandet tyvär).
Blev en ogift kvinna.