Anders Sundgren


1827 Skomakargesell i Skogbo, Östervåla.
1830 Skomakare i Skogbo, Östervåla.
Stått uppenbar kyrkoplikt för stöld, i Östervåla kyrka 1852-07-11.