Ernst Rune Flodberg


Nedkomst Valbo.
Fosterson hos Klensmed Anders Viktor Olsson (* 1882-03-10) och (moster) Josefina Flodberg (* 1885-10-17) i Forsbacka Järnverks Aktiebolag, Valbo från 1920.
Frånskild 1972-07-24.