Ernst Edvard Pettersson


Sjöman i Gävle.
Kom till Nord Amerika 1910 utan attest, skriven i Gävle i Boken över obefintliga till 1910-1915. (sid.301).