Anna Elisabeth Eklund f. Lundberg


Vid giftermålet Murardotter från Gävle.