Johan Gustaf Hedlund


Flyttade från Gävle till Järvsta, Valbo 1896-08-17.
Flyttade från Järvsta, Valbo till Gävle 1899-10-06
Familjen kom från Gävle 1902-12-28 till Källbacken nr:10 norra Stig, Hille.
Arbetare i Källbacken nr:10 norra Stig, Hille.
Flyttar åter till Gävle 1903-09-11.
f.d. Gasverksarbetare i Gävle.