Johan Alfred Theodor Skoglund


Avled i en ålder om 2 år, 6 mån och 15 dagar.