Jöns Johannes Larsson


Sockenlappson. Avled i en ålder om 5 mån och 7 dagar.