Peter Fredrik Engblom


Vid giftemålet Dräng i Brunna, Tensta.