Anita Viola Röjerås f. Bergström


Bilden från ett kryckeståt-spel på Mårtsbogården 1980.