Johanna Christina Mattsson f. Ersdotter


Hushållerska hos Johannes Mattsson i Gubbo, Tierp före giftemålet med honom.