Olof Persson Eklöf


Snickare Gillberga Tolfta kom från Huddunge 1866-03-21.