Erik Andersson Sverin


Dräng, Jorbruksarbetare och statarkarl på många platser i nästan hela sitt liv.