Per Erik Andersson


Flyttade år 1858 från Unungeberg, Tierp till Ålfors, Tierp. Flyttade år 1877-03-10 till Östervåla. Levde 1890 i Högsbo, Nora. Stenarbetare i Högsbo, Nora. Tillhörde Baptisterna. Flyttade år 1901-11-18 från Högsbo, Nora till Västerlövsta. Stenarbetare i Karlsborg Nr 1, Sör Åsbo Nr 2, Nora. Familjen kom från Västerlövsta 1907-01-17. Stenarbetare Alfredsborg, Norr Starfors Västerlövsta.