Carl August Berg


Smed i Söderfors Bruk, Söderfors.
Nattvakt i Söderfors Bruk, Söderfors.