Karl Ribert Eriksson


Enl. Sv. Befolkning 1975 Vaktmästare, Tärna Folkhögskola, Sala.