Per Westerlund


Dräng i Vidväg, Österlövsta vid vigseln, ankom 1840.
Statardräng i Åkerby, Österlövsta 1843.