Anna Brita Ålander f. Ersdotter Wiklund


Sågardotter Ullfors, Tierp.
Flyttar till Söderfors 1881-10-13.
Kom till Ålfors, Tierp 1882-04-17 från Söderfors.