Erik Holger Andersson


Enl. Sv. Befolkning 1960 Mätningstekniker, Söderhamn.