Henning Viktorin Svärd


Hemmansägare i Gräsbo 3:8, Östervåla.
Kom från Södertälje 1959-03-26 åter 1969-01-24.