Olof Olsson


Son, Skräddare i Kådfallet Snällas, Järbo.
Skräddare Prästgårdens ägor Järbo 1896.