Björn Rosenborg Ulveland


Nedkomst Gävle.
Döpt Björn Rosenborg som förnamn, hette Larsson före 1918.
Frånskild 1964-07-13.