Anders Viktor Olsson


Klensmed Forsbacka Järnverks Aktiebolag Valbo 1910.
Fosterson Ernst Rune Flodberg (* 1915-12-24 Gävle) moder Märtha Katrina Flodberg (* 1894-06-28) från 1920.