Per Jansson Venngren


Bonde i Holm nr:1, 4/21 mtl. Nora.
Kom från Valbo 1867-03-26.