Maria Susanna Pettersson f. Östlund


Före giftemålet hushållerska hos Petterssons.