Helga Karolina Lindgren, Olsson f. Hedlund


Änka, Småbruksägare, Åltorp Ålbo, Hedesunda.
Flyttar dit med barnen från Rönäs, Hedesunda 1933.
Flyttar till Sala stad 1943-11-03.
Bodde på äldre dar hos dotter Ingegärd Rudäng, Hov, Stora torget 3 A, Östervåla.