Lars Oskar Eriksson


Avled i en ålder om 4 år och 30 dagar.