Knut Edvin Eriksson


Son, Stolsnickare i Västervik nr:2 Svedängs skogsmark i Gåvastbo kallad Trasket Östervåla.
Flyttar till Västerlövsta 1916-07-06.