Fanny Viktoria Maria Gustafsson f. Bång


Finns i Valbo o Harbo födelseböcker. Nedkomst o dop i Harbo.
Modern var piga i Backa nr:6 Johanneslöt nr:4, Valbo.