Jonas Olsson Hedlund


Familjen kom från Österlöfsta 1882-11-01. Arbetare, Ytterboda, Älvkarleby.
Trädgårdsmästare i Överboda, Älvkarleby 1885-10-11.
Familjen flyttar till Österlöfsta 1892-10-28. Tillbaka 1899-11-03.
Smed i Näsboda och Tebo Bodarna, Älvkarleby