Nils Gustaf Sundin


Grovarbetare i Ettingbo Östervåla vid vigseln.
Strömmingshandlare åkte omkring och sålde strömming i byarna i Östervåla.
"Strömmings-Nisse"