Johan Fredrik Forsberg


Vid giftemålet Järnarbetare, Gävle Stadsförsamling.