Karl August Lindström


Skogsarbetare i Hindersbo Östervåla 1909-11-22.
Arrendator i Aspnäs 2:3 Rävsvad Östervåla 1918-04-14.