Anders Ulrik Jonsson


Inskriven i födelseböckerna i både Valbo och Hedesunda, men med olika födelseadress.
Arbetare, Finntorp under Älvkarleö, Älvkarleby.
Gårdsägare, Fabriksarbetare, Lövlund, Valbo.
Familjen kom från Älvkarleby 1898-04-07.
Gårdsägare, Fabriksarbetare, Andersberg 6:1 (Lövlund), Valbo 1926.