Lars Larsson Hillström


Sockenskräddare Lagbo ägor Östervåla 1856.
Sockenskräddare Borgens ägor Östervåla 1858.
(det som senare kallas Stenviken ).
Familjen flyttar till Gävle 1877-04-06 därifrån.
Inhyses Östra Åby ägor Östervåla, familjen kom från Gävle 1877-11-30.
Skräddare Västersälja ägor Hillstorp Östervåla. 1878.
Inhyses Nyåker, Åkerby Östervåla 1912.