Gabriel Carlsson Uggla


Klensmed bosatt i Haget sedan i Brunn, Hedesunda.