Ester Ingeborg Sandstedt, Eriksson f. Åkerlund


Folkskollärarinna i Strömbacka Bjuråker, kom från Hille 1906-12-20.
Flyttar till Gävle 1907-10-07.
Folkskollärarinna i Östansjö Torsåker 1914-11-21, kom från Gävle.
Folkskollärarinna i Gammelstilla Torsåker 1915.