Märta Maria Lindström


Avled i en ålder om 5 mån och 10 dagar.