Anna Olsson f. Ersdotter


Biktat för bränvinsförsäljning.