Erik Ersson Berglund


Arbetskarl, Bälgsnäs, Hedesunda.
Dräng, Bonde i Bälgsnäs Nr:2, Hedesunda 1872.
Jordbruksarbetare, Bälgsnäs, Hedesunda.