Emma Sofia Helin f. Lindqvist


Arbetardotter, Bälgsnäs Nr:2, Hedesunda.
Flyttar till Tierp 1908-10-26.
Hushållerska i Munga, Tierp hos Stenarbetaren Sven Larsson
Har 4 oäkta barn före äkterskapet.