Carl Erik Lindqvist


Arbetare, Ytter Harnäs, Valbo
Kom från Hedesunda 1898-07-15.
Skogsarbetare i Kubbo Nr:2, Valbo 1913-10-26.