Brita Stina Jonsson f. Lindqvist


Piga i Axsjön, Hedesunda.
Piga i Stigen, Söderfors, kom från Hedesunda 1892-11-22.
Piga i Harsbo, Söderfors 1893.
Flyttar hem till Bälgsnäs, Hedesunda 1894-10-20.
Kom till Finntorp under Ålvkarleö, Älvkarleby 1896-07-03 från Hedesunda.